ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
681 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัอจ้างในรอบเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2558
682 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัอจ้างในปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2558
683 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2558
684 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาชนิด PVC ขนาด 4 นิ้ว สาย 4015- สี่แยกสี่กั๊ก (ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะ) ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ย. 2558
685 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการวางท่อประปาชนิด PVC ขนาด 4 นิ้ว สาย 4015- สี่แยกสี่กั๊ก (ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะ) ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ย. 2558
686 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปาชนิด PVC ขนาด 4 นิ้ว สาย 4015- สี่แยกสี่กั๊ก (ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะ) า ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ย. 2558
687 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2558
688 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2558
689 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2558
690 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อประปาชนิด PVC 4 นิ้ว สาย 4015 ไม้หลา ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81