ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
531 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.พ. 2561
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสไม่ปรับอากาศ (รดพัดลม)พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
538 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
539 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภิญโญ ระยะ 2 ซอยข้างบ้านนางจัด โอฬาร์วรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2561
540 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78