ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ต.ค. 2562
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ต.ค. 2562
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่กั๊กและสวนสุขภาพเรือนเพาะชำ ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์เทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา (ทำความสะอาดอาคารโรงจอดรถ อาคารป้องกันฯ ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา (ทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา) ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามร้กษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81