ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ธ.ค. 2562
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคอกสำหรับฉีดวัคซีนสัตว์(ฟรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ธ.ค. 2562
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ธ.ค. 2562
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ธ.ค. 2562
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ธ.ค. 2562
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ธ.ค. 2562
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉข 844 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ธ.ค. 2562
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ธ.ค. 2562
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ย. 2562
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81