ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายท่อระบายน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ต.ค. 2563
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ต.ค. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0024/2 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ต.ค. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0026/2 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ต.ค. 2563
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ต.ค. 2563
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ต.ค. 2563
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ต.ค. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ่าและเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ต.ค. 2563
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียน 465-61-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81