ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
761 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 พ.ค. 2556
762 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ดาวน์โหลดเอกสาร 26 เม.ย. 2556
763 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 เม.ย. 2556
764 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำดินพร้อมวางท่อระบายน้ำหลังโรงพยาบาล และ โครงการวางท่อระบายน้ำซอยหนองหอย-4015 (บ้าน ด.ต.กวี จิตนิยม) ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ส.ค. 2555
765 ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร 28 มิ.ย. 2555
766 ประกาศสอบราคาซื้อถังรับรองขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มิ.ย. 2555
767 ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ค. 2555
768 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำซอยพระครูนิโครธธรรมรัตน์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 พ.ค. 2555
769 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 พ.ค. 2555
770 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำซอยพระครูนิโครธธรรมรัตน์ ดาวน์โหลดเอกสาร 05 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80| |81| |82