ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางดารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 มี.ค. 2562
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายกระดานไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.พ. 2562
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโต๊ะและเก้าอี้ไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.พ. 2562
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.พ. 2562
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.พ. 2562
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.พ. 2562
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.พ. 2562
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2562
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2562
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยิวธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78