ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2562
342 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2562
343 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2562
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2562
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2562
346 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 เม.ย. 2562
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 เม.ย. 2562
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 เม.ย. 2562
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 เม.ย. 2562
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81