ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
301 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองกาารประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2562
302 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร 10 พ.ค. 2562
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2562
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดาวเรืองและอิฐแดง (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2562
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 พ.ค. 2562
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ค. 2562
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 เม.ย. 2562
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 เม.ย. 2562
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 เม.ย. 2562
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78