ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นดาวเรืองและต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ก.ค. 2562
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ก.ค. 2562
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ก.ค. 2562
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.ค. 2562
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.ค. 2562
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.ค. 2562
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มิ.ย. 2562
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2562
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81