ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ก.ย. 2563
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหมรับน้อย จำนวน 20 ชุด พร้อมคนถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2563
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2563
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งในอาคารศูนย์กี่ฬาต่อต้านยาเสพติด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2563
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
66 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
67 การเปิดประมูลเช่าตลาดเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณหลุมขยะเก่าเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81