ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำซอยบ้านตลาด-สี่กั๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ก.ค. 2563
62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ค. 2563
63 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ค. 2563
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ค. 2563
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ค. 2563
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ค. 2563
67 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ค. 2563
68 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 มิ.ย. 2563
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มิ.ย. 2563
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78