ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ก.พ. 2562
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกระดานไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ก.พ. 2562
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำและขยายระบบไฟฟ้าเพื่อผลิตน้ำประปาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2562
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเซ็ทระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2562
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกนำ้ 81-9179 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ม.ค. 2562
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ม.ค. 2562
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ม.ค. 2562
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ม.ค. 2562
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเดินสาย Lan เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ม.ค. 2562
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81