ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาการ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ธ.ค. 2561
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ธ.ค. 2561
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2561
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2561
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2561
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (จ้างชุดการแสดง) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2561
387 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการสร้างบ่อพักน้ำและขยายระบบไฟฟ้า เพื่อผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 09 พ.ย. 2561
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-031/2 และเครื่อง Printer หมายครุภัณฑ์ 418-51-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ย. 2561
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขคุรภัณฑ์ 416-55-0031/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ย. 2561
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78