ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
591 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-47-0036 ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ย. 2560
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ย. 2560
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ย. 2560
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ย. 2560
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2560
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ชุดดอกไม้ประดับโต๊ะประธานโพเดี่ยม อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2560
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สายสะพายกำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2560
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระทงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2560
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ เวที เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2560
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81