ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
591 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ต.ค. 2560
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ต.ค. 2560
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเฝ้าระบบผลิตน้ำประปาและจดบันทึกมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ต.ค. 2560
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เว็บไชต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ต.ค. 2560
595 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ต.ค. 2560
596 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบุคคลเฝ้าระบบผลิตน้ำประปาและจดบันทึกมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ต.ค. 2560
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและทำความสะอาดตลาดสด ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2560
598 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบุคคลเฝ้าระบบผลิตน้ำประปาและจดบันทึกมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.ย. 2560
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยากำจัดหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2560
600 การประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ CANON ix 6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78