ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2561
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2561
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2561
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (จ้างชุดการแสดง) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2561
415 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการสร้างบ่อพักน้ำและขยายระบบไฟฟ้า เพื่อผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 09 พ.ย. 2561
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-031/2 และเครื่อง Printer หมายครุภัณฑ์ 418-51-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ย. 2561
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขคุรภัณฑ์ 416-55-0031/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ย. 2561
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2561
419 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้ออาหาารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2561
420 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81