ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ต.ค. 2561
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ต.ค. 2561
413 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ต.ค. 2561
414 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดรอบนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ต.ค. 2561
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซด์เทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ต.ค. 2561
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ต.ค. 2561
417 การเปิดเผยเราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและตัดหญ้าถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
418 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
419 การเผิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
420 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78