ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำงานสารบรรณและงานจัดทำเอกสารอื่นๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลอาคารหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด อาคารห้องน้ำติดกับอาคารหอประชุมและพื้นที่โดยรอบและอาคารศูนย์ออกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
615 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดโรงจอดรถ อาคารป้องกัน ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมบริเวณเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
616 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
617 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลอาคารและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ต.ค. 2560
618 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อทำงานสารบรรณและงานจัดทำเอกสารอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ต.ค. 2560
619 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ต.ค. 2560
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81