ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2561
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และเรือนเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2561
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2561
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ต.ค. 2561
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ต.ค. 2561
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ต.ค. 2561
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ต.ค. 2561
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ต.ค. 2561
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ต.ค. 2561
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81