ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลืงและหล่อลื่น ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ม.ค. 2561
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ธ.ค. 2560
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ธ.ค. 2560
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด 1.50 x 8 เมตร พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ธ.ค. 2560
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโทรศัพท์ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ธ.ค. 2560
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ธ.ค. 2560
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ป.7375 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ธ.ค. 2560
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ธ.ค. 2560
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อ ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ธ.ค. 2560
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79