ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2562
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2562
293 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ค. 2562
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งรถผลาชาติ งานเทศกาลม้งคุดหวานของดีลานสพา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ค. 2562
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.ค. 2562
296 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.ค. 2562
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ค. 2562
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ค. 2562
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ค. 2562
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81