ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
291 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 05 มิ.ย. 2562
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ค. 2562
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 พ.ค. 2562
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ค. 2562
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ค. 2562
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ค. 2562
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 พ.ค. 2562
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ไมค์ประชุม NTS DS-100 D โดยวิธีเฉพาเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 พ.ค. 2562
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2562
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78