ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
311 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 เม.ย. 2562
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2562
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2562
314 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2562
315 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2562
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2562
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2562
318 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 เม.ย. 2562
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 เม.ย. 2562
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78