ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
313 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
314 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มิ.ย. 2562
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มิ.ย. 2562
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2562
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2562
319 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 05 มิ.ย. 2562
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81