ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ตกแต่งพื้นที่สำหรับลอยกระทงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2560
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2560
603 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบุคคลปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ต.ค. 2560
604 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2560
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2560
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องไม้ใส่ต้นดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2560
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2560
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2560
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงจอดรถ อาคารป้องกันฯ ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมบริเวณเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2560
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดถนน ตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81