ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416 -50- 0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2561
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 เม.ย. 2561
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ่เช่าอุปกรณ์จัดโครงการและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2561
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
559 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82