ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ม.ค. 2562
392 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำและขยายระบบไฟฟ้าเพื่อผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2562
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ม.ค. 2562
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2562
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เช่าอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2562
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-000026/2 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2562
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ม.ค. 2562
398 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำและขยายระบบไฟฟ้า เพื่อผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ม.ค. 2562
399 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ธ.ค. 2561
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81