ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโต๊ะและเก้าอี้ไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.พ. 2562
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.พ. 2562
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.พ. 2562
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.พ. 2562
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.พ. 2562
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2562
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2562
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยิวธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2562
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 56 0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.พ. 2562
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81