ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
371 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ธ.ค. 2561
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ธ.ค. 2561
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ธ.ค. 2561
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ธ.ค. 2561
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ธ.ค. 2561
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0032/2 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ธ.ค. 2561
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการขุดลอกโคลนตมและปรับเกลี่่ยล้มต้นไม้บริเวณคันรางระบายน้ำห้วยสีแก้วโยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ธ.ค. 2561
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำสายสี่แยกวัดไทรงาม-วัดไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ธ.ค. 2561
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-45-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ธ.ค. 2561
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน อาจารย์สงคราม ปรีชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78