ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ส.ค. 2561
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ส.ค. 2561
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ส.ค. 2561
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบทั่วเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2561
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณปากซอยหนองบอน-วัดโคกโพธิสถิตและปากซอยหนองหอย-ไสเนียง (ชุมชนทางชักพระ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2561
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0015/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2561
467 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่่่วเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ส.ค. 2561
468 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 3/2561 การจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆทั่วเขตเทศบาล ตามประกาศเทศบาลตำบลลานสกา ลงวันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ส.ค. 2561
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการประปา )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ส.ค. 2561
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78