ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องสมุดประชาชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์แบบฉีดแบบฉีกหมึก (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกล 398 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ย. 2561
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0002/2 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81