ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
281 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ส.ค. 2562
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ส.ค. 2562
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ส.ค. 2562
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ส.ค. 2562
285 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 1/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายบ้านนายภิญโญ-นาข่า ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ส.ค. 2562
286 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายบ้านนายภิญโญ-นาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ส.ค. 2562
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกแผ่นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.ค. 2562
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.ค. 2562
289 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายภิญโญ-นาข่า ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2562
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81