ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
286 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2562
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มิ.ย. 2562
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มิ.ย. 2562
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2562
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78