ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมามหรสพ (รำวงเวียนครก) โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดด้วยการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81