ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณหลุมขยะเก่าเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ส.ค. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ส.ค. 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งรถผลาชาติงานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ส.ค. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยตาแปลก-นาข่า ด้วยวิธีการประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ส.ค. 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ส.ค. 2563
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำดินและรื้อท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกสี่กั๊ก ความยาว 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ส.ค. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-47-0036/2 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ส.ค. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ป 7375 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ส.ค. 2563
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78