ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสี่กั๊กเพื่อเป็นสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 มี.ค. 2563
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน กองการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 02 มี.ค. 2563
173 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.พ. 2563
174 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ ประจำปี 2562 (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.พ. 2563
175 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.พ. 2563
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.พ. 2563
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.พ. 2563
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.พ. 2563
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.พ. 2563
180 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81