ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
241 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
242 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารและอาหารว่างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายบ้านนายภิญโญ-นาข่า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ส.ค. 2562
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ส.ค. 2562
247 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2562
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ส.ค. 2562
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา (ชุมชนหน้าตลาดสดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ส.ค. 2562
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปหลุยส์และป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78