ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2562
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2562
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหมรับโครงการงานเทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2562
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81