ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2563
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2563
103 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มิ.ย. 2563
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มิ.ย. 2563
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มิ.ย. 2563
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเย็บหน้ากากอนามัย (เส้นยางยืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มิ.ย. 2563
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2563
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2563
109 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2563
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81