ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 เม.ย. 2563
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ป 7375 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 เม.ย. 2563
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.1) (บรรจุ 6,000 ฉบับต่อ 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2563
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2563
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉข 844 นศ โดยวิธีเฉพาเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 เม.ย. 2563
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0032/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 เม.ย. 2563
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 481-47-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 เม.ย. 2563
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าหมู่บ้านลานสกาคอมแพล็กซ์ (ชุมชนทางชักพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 23 เม.ย. 2563
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 เม.ย. 2563
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฮาร์ดดิสกู้ข้อมูล หมายเลขเครื่อง 416-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78