ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
711 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2558
712 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2558
713 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2558
714 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2558
715 กำหนดวัน เวลา สถานที และเงื่อนไขประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2558
716 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำซอยพัฒนาการ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ม.ค. 2558
717 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางสุธี ศรีใส ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ม.ค. 2558
718 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ม.ค. 2558
719 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ธ.ค. 2557
720 แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81