ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มิ.ย. 2563
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มิ.ย. 2563
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 มิ.ย. 2563
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย จุดที่ 2 (ชุมชนทางชักพระ) ดาวน์โหลดเอกสาร 01 มิ.ย. 2563
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2055 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร 28 พ.ค. 2563
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 พ.ค. 2563
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9478 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ค. 2563
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ค. 2563
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ค. 2563
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81