ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงจอดรถ อาคารป้องกันฯ ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมบริเวณเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2560
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดถนน ตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำงานสารบรรณและงานจัดทำเอกสารอื่นๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลอาคารหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด อาคารห้องน้ำติดกับอาคารหอประชุมและพื้นที่โดยรอบและอาคารศูนย์ออกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
587 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดโรงจอดรถ อาคารป้องกัน ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมบริเวณเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
588 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ต.ค. 2560
589 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลอาคารและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ต.ค. 2560
590 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อทำงานสารบรรณและงานจัดทำเอกสารอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78