ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด 1.50 x 8 เมตร พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ธ.ค. 2560
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโทรศัพท์ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ธ.ค. 2560
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ธ.ค. 2560
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ป.7375 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ธ.ค. 2560
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ธ.ค. 2560
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อ ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ธ.ค. 2560
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ธ.ค. 2560
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลดูแลสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ย. 2560
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ย. 2560
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81