ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ส.ค. 2562
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ส.ค. 2562
253 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ส.ค. 2562
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ส.ค. 2562
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ส.ค. 2562
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ส.ค. 2562
257 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 1/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายบ้านนายภิญโญ-นาข่า ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ส.ค. 2562
258 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายบ้านนายภิญโญ-นาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ส.ค. 2562
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกแผ่นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.ค. 2562
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78