ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
251 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2562
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.ย. 2562
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ก.ย. 2562
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ก.ย. 2562
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81