ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเดินสาย Lan เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ม.ค. 2562
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ม.ค. 2562
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ม.ค. 2562
364 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำและขยายระบบไฟฟ้าเพื่อผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2562
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ม.ค. 2562
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2562
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เช่าอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2562
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-000026/2 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2562
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ม.ค. 2562
370 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำและขยายระบบไฟฟ้า เพื่อผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78