ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 มี.ค. 2562
362 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มี.ค. 2562
363 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 12 มี.ค. 2562
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มี.ค. 2562
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มี.ค. 2562
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มี.ค. 2562
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มี.ค. 2562
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 มี.ค. 2562
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางดารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 มี.ค. 2562
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายกระดานไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81