ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.พ. 2563
152 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ก.พ. 2563
153 แจ้งให้นายภาณุวัฒน์ รอดอุปการ เข้ามารับเงินประกันสัญญาจ้างที่ครบกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ก.พ. 2563
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ม.ค. 2563
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพื้นทรายล้างบริเวณพื้นบันไดทางขึ้นเทศบาลด้านหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ม.ค. 2563
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกสี่กั๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ม.ค. 2563
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ม.ค. 2563
158 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ม.ค. 2563
159 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตลุาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ม.ค. 2563
160 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78