ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
151 งบแสดงฐานะทางการเงิน เทศบาลตำบลลานสกา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2563
152 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2563
153 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2563
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 มี.ค. 2563
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 มี.ค. 2563
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 มี.ค. 2563
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9179 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มี.ค. 2563
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มี.ค. 2563
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มี.ค. 2563
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81