ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
501 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายซอยหลังอำเภอ/กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ค. 2561
502 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ค. 2561
503 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ค. 2561
504 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ค. 2561
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และตราสัญลักษณ์ ร.10 พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 เม.ย. 2561
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาํธารณภัย (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2561
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะ้้เจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 เม.ย. 2561
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2561
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2561
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416 -50- 0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78