ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
521 ประกาศผลการติดตามและประเมืนผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ค. 2561
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองหอย-ไสเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ค. 2561
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ค. 2561
524 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding เลขที่ 2/2561) ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ค. 2561
525 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายซอยหลังอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ค. 2561
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 45 0009 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 พ.ค. 2561
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 50 0018 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 พ.ค. 2561
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 พ.ค. 2561
529 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายซอยหลังอำเภอ/กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ค. 2561
530 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81