ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 49 0013/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 มี.ค. 2561
522 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 1/2561 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2561
523 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2561
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิญโญ ระยะที่ 2 (ซอยข้างบ้านนางจัด โอฬาร์วรรณ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 มี.ค. 2561
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยภายในเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2561
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลกวาดขยะ ตัดหญ้า และล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2561
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลกวาดขยะถนนสาย 4015 ตัดแต่งต้นไม้ บำรุงรักษาและตัดหญ้าบริเวณถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2561
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2561
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลเก็บขนขยะมูลฝอยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2561
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78