ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
641 การประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ CANON ix 6770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2560
642 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและทำความสะอาดตลาดสด กวาดขยะ ตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2560
643 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2560
644 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้า (รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.ย. 2560
645 ประกาศผลการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถกระเช้า (รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2560
646 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.ย. 2560
647 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซื้อรถกระเช้า (รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮไดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ย. 2560
648 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถกระเช้า (ระยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2560
649 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อโครงการซื้อรถกระเช้า (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2560
650 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการรถกระเช้า (รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82