ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
691 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ธ.ค. 2557
692 แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ธ.ค. 2557
693 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนางสุธี ศรีใส ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ย. 2557
694 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ย. 2557
695 สอบราคาจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 10 พ.ย. 2557
696 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ต.ค. 2557
697 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2557
698 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายหนองหอย - ไสเนียง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ย. 2557
699 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อประปาถนนสายถนน 3013 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2557
700 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำสายหนองหอย-ไสเนียง (แยกบ้านนายบุญธรรม สว่างภพ) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78