ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 เม.ย. 2562
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 เม.ย. 2562
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสันชะลอความเร็วพร้อมป้ายเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 เม.ย. 2562
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2562
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2562
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งรถเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์ศิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 เม.ย. 2562
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มี.ค. 2562
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มี.ค. 2562
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 มี.ค. 2562
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78