ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 พ.ค. 2562
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ค. 2562
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ค. 2562
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ค. 2562
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 พ.ค. 2562
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ไมค์ประชุม NTS DS-100 D โดยวิธีเฉพาเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 พ.ค. 2562
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2562
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2562
329 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองกาารประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2562
330 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร 10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81