ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน  กันยายน  2563  ณ  วันที่  30   กันยายน  2563  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน