ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มิ.ย. 2563
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามแนวโครงการพระราชดำริเศรษกิจพอเพียง (เมล็ดพันธ์ุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มิ.ย. 2563
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2563
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2563
75 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มิ.ย. 2563
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มิ.ย. 2563
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มิ.ย. 2563
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเย็บหน้ากากอนามัย (เส้นยางยืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มิ.ย. 2563
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2563
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78