ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
731 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถังกรองประปา บริเวณถังกรองน้ำประปา ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2557
732 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มิ.ย. 2557
733 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2557
734 ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ค. 2557
735 เรื่อง ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( a-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2557
736 แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 23 เม.ย. 2557
737 การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จัดชื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร 26 มี.ค. 2557
738 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ธ.ค. 2556
739 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2556
740 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 (8 ล้อ) 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81