ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
731 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 20 เม.ย. 2554
732 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อประปาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 12 เม.ย. 2554
733 ประกาสกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการวางท่อประปาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 12 เม.ย. 2554
734 ประกาศยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 28 มี.ค. 2554
735 ประกาศผลการสอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มี.ค. 2554
736 ประกาศประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Auction) โครงการวางท่อประปาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 21 มี.ค. 2554
737 ประกาศสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 07 มี.ค. 2554
738 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2554
739 เทศบาลตำบลลานสกาประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ม.ค. 2554
740 ทต.ลานสกา ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78