ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลโครงการรักษาความสะอาดกวาดถนนสาย 4015 ระยะทาง 3 กิโลเมตร จำนวน 1 อัตรา และจ้างเหมาบุคคลตัดหญ้าถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเชื่อมต่อและเดินสาย LAN ระบบ INTERNET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2563
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2563
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2563
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0036/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81