ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
546 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มี.ค. 2561
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 48 0001/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มี.ค. 2561
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 49 0013/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 มี.ค. 2561
550 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 1/2561 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81