ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสันชะลอความเร็วพร้อมป้ายเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 เม.ย. 2562
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2562
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2562
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งรถเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์ศิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 เม.ย. 2562
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มี.ค. 2562
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มี.ค. 2562
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 มี.ค. 2562
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 มี.ค. 2562
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มี.ค. 2562
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81