ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 56 0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.พ. 2562
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.พ. 2562
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ก.พ. 2562
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกระดานไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ก.พ. 2562
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำและขยายระบบไฟฟ้าเพื่อผลิตน้ำประปาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2562
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเซ็ทระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2562
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกนำ้ 81-9179 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ม.ค. 2562
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ม.ค. 2562
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ม.ค. 2562
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78