ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
121 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร 08 เม.ย. 2563
122 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2563
123 งบแสดงฐานะทางการเงิน เทศบาลตำบลลานสกา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2563
124 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2563
125 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2563
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 มี.ค. 2563
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 มี.ค. 2563
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 มี.ค. 2563
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9179 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มี.ค. 2563
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78