ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 เม.ย. 2561
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ่เช่าอุปกรณ์จัดโครงการและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2561
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
518 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2561
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มี.ค. 2561
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 48 0001/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78