ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มิ.ย. 2561
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 -52 0024 โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มิ.ย. 2561
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2561
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2561
515 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2561
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2561
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายซอยหลังอำเภอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2561
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มิ.ย. 2561
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ค. 2561
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะ ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81