ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา (ทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา) ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามร้กษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2562
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2562
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2562
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78