ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2562
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 4715 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2562
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2562
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2562
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2562
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 พ.ย. 2562
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2562
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2562
219 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2562
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์จัดการประชุมโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81