ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
441 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ต.ค. 2561
442 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดรอบนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ต.ค. 2561
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซด์เทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ต.ค. 2561
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ต.ค. 2561
445 การเปิดเผยเราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและตัดหญ้าถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
446 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
447 การเผิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
448 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
449 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
450 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81