ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
741 ทต.ลานสกา ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มี.ค. 2553
742 ทต.ลานสกา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มี.ค. 2553
743 ทต.ลานสกา ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)โครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2553
744 ทต.ลานสกา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2552
745 ทต.ลานสกา ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 15 มิ.ย. 2552
746 ทต.ลานสกา ประกาศผลการสอบจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ค. 2552
747 ทต.ลานสกา ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 28 พ.ค. 2552
748 ทต.ลานสกา สอบราคาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2552
749 ทต.ลานสกา สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2552
750 ทต.ลานสกา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 20 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78