ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
421 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
422 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2561
423 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2561
424 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2561
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ย. 2561
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ย. 2561
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0024/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2561
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0015/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2561
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสาร (บริเวณหน้าไปรษณีย์ลานสกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2561
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีน(ชนิดผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78