ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้่อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2561
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีชักพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2561
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีชักพระ โดยวิธีเฉพาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2561
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างมหรสพ-หนังตะลุง โครงการงานประเพณีชักพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2561
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ต.ค. 2561
426 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ต.ค. 2561
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ต.ค. 2561
428 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ต.ค. 2561
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพื่อดูแลงานด้านไฟฟ้าของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2561
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81